O nás

Naše mateřská školka je jedno z pracovišť ZŠ a MŠ Ratíškovice. Nachází se v ulici U Jezérka, na konci vesnice směr Vacenovice.

Mateřská škola je obklopena velkou zahradou, jejíž součástí je i les. Zahrada MŠ patří k výjimečným zahradám právě pro její umístění zčásti v lese, ale také pro její vybavení průlezkami, minilanovým centrem, venkovními hudebními nástroji, vlastním rybníčkem a dalšími prvky.lesik Na podzim tu mohou děti sbírat houby, během celého roku pozorovat spoustu brouků a drobných živočichů, mají tu prostor pro tvořivost, objevnost a volný pohyb. Mateřská škola je trojtřídní s věkově rozdělenými třídami. Vybavení a prostředí školky je velmi vkusné, praktické a hlavně podnětné pro děti.

Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, jehož název zní „JÁ VE VŠEM, VŠE VE MNĚ“. Název má vyjádřit propojení nás lidí a přírody. Naše mateřská škola je zapojena do projektu „RECYKLOHRANÍ“ a také se zaměřujeme na ekologickou a polytechnickou výchovu. Dále nabízíme dílčí vzdělávací programy a kroužky: Logopedická prevence, Tvořeníčko, Angličtina pro nejmenší, Školka v pohybu, Muzikoterapii, Jóga pro děti..